Zwroty i reklamacje

Konsumentowi, na podstawie przepisu art. 27 Prawa konsumenckiego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Konsumentem jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na FORMULARZU ZWROTU lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wraz ze zwracanym pełonowartościowym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wypełniony formularz zwrotu.

Szczegóły dotyczące zwrotów i reklamacji znajdziecie w Regulaminie sklepu.